Uzņēmējdarbības kultūra

1. Atbildība pret darbiniekiem
Piešķiriet pilnu spēli katra darbinieka individuālajam potenciālam
Nomājiet un reklamējiet pareizos cilvēkus
Veicināt un veicināt individuālo profesionālo prasmju attīstību
Sniedziet nepārtrauktu konstruktīvu atgriezenisko saiti
Mudiniet darbiniekus ieviest jauninājumus un mainīties

2. Atbildība pret komandu
Izveidojiet pozitīvu darba vidi
Veiciniet komandas darbu
Nosakiet un apbalvojiet izcilu sniegumu
Piedāvājiet konkurētspējīgu kompensāciju un pabalstu paketi
Veiciniet nepārtrauktu divvirzienu komunikāciju

3. Atbildība pret klientiem
Ļaujiet klientam justies apmierinātam
Izprot klienta redzējumu un stratēģiju
Nepārtraukti pilnveidojiet mūsu produktus, pakalpojumus un vērtības
Paredzēt un apmierināt klientu vajadzības
Izveidojiet efektīvas klientu un piegādātāju apvienības

4. Atbildība pret uzņēmumu
Lai attīstītu mūsu biznesu
Uzlabot rentabilitāti ilgtermiņā
Paplašiniet mūsu biznesa un klientu loku
Pastāvīgi ieguldiet jaunos produktos, pakalpojumos un atbalstā

5. Atbildība pret sabiedrību
Ētiskās prakses ievērošanas akts
Rīkoties godīgi un godīgi
Novērtējiet savstarpējo uzticību un cieņu
Veicināt darbaspēka daudzveidību un kultūras novērtējumu
Nepieciešamība aizsargāt sabiedrību un tās apkārtni un rūpēties par to

500353205